PLAYERS PROFILE

FINAL 17 MEMBER INDIAN TEAM FOR THE 2ND T-20 WORLD CUP FOR THE BLIND

S NO.

NAMES

CATEGORY

STATE

1. I AJAY KUMAR REDDY Captain B2 Andhra Pradesh
2. PRAKASHA JAYARAMAIAH Vice-Captain B3 Karnataka
3. DEEPAK MALIK B3 Haryana
4. RAMBIR SINGH B3 Haryana
5. SUKHRAM MAJHI B3 Odisha
6. T DURGA RAO B3 Andhra Pradesh
7. SUNIL R B3 Karnataka
8. D VENKATESWARA RAO B2 Andhra Pradesh
9. GANESHBHAI ISHWARBHAI MUHUNDKAR B2 Gujarat
10. MD. FAISAL B2 Uttar Pradesh
11. MD. FARHAN B2 Kerala
12. KETANBHAI BABUBHAI PATEL B1 Gujarat
13. MD. JAFAR IQBAL B1 Odisha
14. SONU GOLKAR B1 Madhya Pradesh
15. GOLU KUNAR B1 Jharkhand
16. ANISH BEG B1 Maharastra
17. PREM KUMAR G B1 Andhra Pradesh